Meie õpilaste ettekanne Valga-Valka ajalookonverentsil

Valga Muuseum korraldas 8. novembril kolmandat korda Eesti-Läti ajalookonverentsi. Teadussündmusel „Varjatud ja avalik kultuuripärand Valgas/Valkas ja lähikonnas“ esinesid teemakohaste ettekannetega tunnustatud lektorid Eesti ja Läti ülikoolidest ja muuseumidest.

Meie kooli jaoks tegi konverentsi eriliseks asjaolu, et esitamisele tuli ka me 8. klassi õpilase Uku Freibergi ja 9. klassi õpilase Hades Pransu loovtöö põhjal koostatud ülevaade ajaloolise metsavennapunkri taastamisest Peräjärvel. Haarava ja huvitava ettekande esitas noorte nimel Uku, kes sai publikuliikmete hinnangul suurima aplausi osaliseks.

valga-valka-ajalookonverents

Noorte juhendajateks olid õpetaja Rolf Saarna ja Kaido Kama. Õpetaja Rolfi saatel külastasid konverentsi kogu 8. ja 9. klass, kel oli lisaks Uku ettekandele võimalik kuulata Tartu Ülikooli doktorandi Martin Malve ettekannet „Matmispaikade arheoloogilised uuringud Valgas ja Valgamaal“, Läti rahvusliku ajaloomuuseumi ajaloomagistri llze Mālkalniete ülevaadet “Ērģeme keskaegne ordulinnus – minevik, olevik, tulevik”, OÜ Grow Auditi juhatuse liikme Aare Olander esinemist teemal „Valga linna kadunud vaated“ ning Eesti Kunstiakadeemia teaduri Oliver Orro esitlust “Valga puitelamute tüüpidest ja eripäradest“.

Õpilasi ja juhendajat tänas korraldajate nimel Valga Muuseumi teadur-varahoidja Priit Riemann.

valga-muuseumi-teadur-priit-riemann-lp-opilasi-ja-juhendajat-tanamas-vasakult-paremale-uku-freiberg-hades-prans-rolf-saarna-priit-riemann

Tänavusele väga heale kogemusele tuginedes plaanitakse Valga Muuseumi projektijuhi Merili Madissoo sõnul järgmise aasta ajalookonverentsil pühendadagi üks moodul noortele. Üldiseks teemaks saab Eesti Vabariik 100.

 

Tekst: Ave Siilak

Fotod: Valga Muuseumi kogu

Lüllemäe Põhikool