Meediaring alustas uut hooaega

 

Meediaringi tegevus sai selle aasta avatõuke 29. septembril, mil arvutiklassis kohtusid need Lüllemäe Põhikooli õpilased, kelle huviks on fotograafia, raadio, filmide-videote tegemine või laiemalt meediaga seonduv.  

Ühistel mõttetalgutel selgitati välja, millised on kellegi ootused. Ringi eesmärgiks on anda kõigepealt põhiteadmised eri valdkondadest ning siis saab igaüks valida, millele edaspidi enam keskenduda. Oluline on tegutsemisrõõm. 

Ringitunni teisel poolel lahendati praktiline pusle: kuidas 7 minutiga seada kokku meediaruumi sisustus: pult, kõlarid, mikrofon, arvuti. Õpilased leidsid lahendused kiiresti ning töötav süsteem saigi üles.  

Tõotab tulla põnev meedia-aasta. 

Meediaringi tehnoloogia üles seadmine. Foto: Kärt Hannus

Seadmete ühendamine. Foto: Kärt Hannus

 

Tekst: Ave Kadakas 

 

Lüllemäe Põhikool