Õpilased korrastasid Valev Uibopuu haua

Riisusime ära lehed, kõplasime ja riisusime ära samblakihi ning katsime platsi liivaga. Lisaks rääkisin neile, kes Valev Uibopuu on ja miks me seda tööd üldse teeme.

Aeg lendas linnutiivul ja mujal surnuaias me ringi vaadata ei jõudnudki, kuigi plaan oli.

Möödaminnes vaatasime aga veel üle kiriku varemete kividele raiutud ristid ja noorpaari ning rääkisime sellest, miks need seal uurijate arvates on.

7. ja 9. klass tegid ära päris suure töö. Foto: Liina Saksing

Tekst: Liina Saksing

Lüllemäe Põhikool