Õppivad õpetajad ehk Heiki Kripsi psühholoogialoeng

Vaheaeg on sageli väga hea aeg õpetajate täiendkoolitusteks. Seda võimalust kasutavad meie kooli pedagoogid usinasti, nii ka sel vaheajal.

23. oktoobril väisas Lüllemäe Põhikooli enam kui 25-aastase suhtlemispsühholoogikogemusega,  Tartu Ülikooli armastatud õppejõud Heiki Krips. Päeva teemaks oli enesesse suhtumise baashoiakud ja kehtestamine. Lisaks teoreetilistele uutele teadmistele või juba ülikoolis õpitu meeldetuletamisele mängisime läbi keerulisi suhtlemissituatsioone ja arutasime läbi erinevaid stsenaariume.

Heiki Krips pani oma inspireeriva koolituse jooksul meid taaskord mõtlema selle üle, et kõik suhtlemisse puutuv algab ikkagi meie endi peast. Tagasisideringist tuli välja see, et jäime päeva lõpul mõtisklema mitte ainult õpetaja-õpilane-lapsevanem-joonel suhtlemisest, vaid ka käitumisest lähedaste, pereliikmete vahel.

heiki-krips-lullemae-pohikooli-opetajatele-loengut-pidamas

Tekst: Ave Siilak

Foto: Jana Tiits

Lüllemäe Põhikool