ProgeTiigri robootikaseadmed kooli ja lasteaeda

Aprillikuu vaheajal esitasime HITSA korraldatavale ProgeTiigri programmile taotluse õppetöösse lõimitavate robootikaseadmete soetamiseks. Tänaseks on saabunud rõõmustav info selle kohta, et meie taotlus sai 399 taotluse hulgast positiivse vastuse. See tähendab, et saame soetada ligi 3000 euro eest 3D printeri, väikeroboteid ja õppemänge nii koolile kui ka lasteaiale. Kuna oleme antud programmis korduvtaotlejad, siis seekord on meil omaosalus 30%. Varasemalt on Lüllemäe Põhikool saanud programmilt toetust robootikaringi vahendite ostuks, siis oli esmataotleja omaosalus 15%.

Seadmed jõuavad meieni juunikuus. Seega saavad õpetajad nendega enne uue õppeaasta algust põhjalikult tutvuda, et siis septembrist õppetundides kasutama hakata. Taotluse juurde koostasid lasteaia- ja kooliõpetajad põhjaliku tegevuskava, kus on üsna täpselt kirjeldatud, mil moel seadmeid õppekavajärgsete teemadega siduda plaanitakse. Eesmärgiks on õpilaste tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuste arendamine. Uued seadmed loovad häid võimalusi ainete omavaheliseks sidumiseks toetades eelkõige probleemilahendamis- ja programmeerimisoskust.

ProgeTiigri programmi kohta saab lähemalt lugeda siit.

Ozobot Evo on sotsiaalne programmeeritav robot, mis viib robotiga suhtlemise täiesti uuele tasemele, lubades õppijatel ja mängijatel suhelda üksteisega ja ka robotiga, koostööd teha ning oma oskusi teistega jagada. Meil saavad koolilapsed tegutsema asuda nelja sellise robotiga. Foto: Insplay

Matatalab Pro set on hea vahend koolieelikutele ja 1.-2. klassi lastele programmeerimise algtõdede tundmaõppimiseks läbi muusika ja keeleõppe. Lasteaed ja kool saavad kumbki oma komplekti. Foto: Insplay

MakeyMakey on leiutamise komplekt, mille abil saab mistahes elektrit juhtiva asja (näiteks banaani) muuta puutetundlikuks klaviatuuriks. Lasteaed ja kool saavad kumbki oma komplekti. Foto: Insplay

Ozobot on väike ja tubli robot, millega saab kodeerida sama lihtsalt kui markeriga joonistades. Meie saame 8 sellist Ozobotti, mida hakkavad ristkasutama lasteaia- ja koolilapsed. Foto: Insplay

Coding Express rongikomplekt on mõeldud koolieelikutele. Sellega saab erinevate teemade kaudu märkamatult õppida programmeerimise algoskusi. Oma komplekti saavad nii Lüllemäe vanem rühm kui ka Kaagjärve lasteaed. Foto: Insplay

Uudis: Jana Tiits

 

 

Lüllemäe Põhikool