Saavutasime Ettevõtliku Kooli baastaseme

Aasta tagasi liitus Lüllemäe Põhikool Ettevõtliku Kooli programmiga. Esmalt läbis kogu kollektiiv baaskoolituse. Seejärel õpiti tundma ning täitma standardit ja kolmandaks läbiti ettevõtliku õppe rakendamise ja meetodite koolitus. Õpetajatel oli koolitustel palju äratundmist, sest oleme koolina juba üsnagi palju sellist korda saatmas, mida võrgustiku koolidelt eeldatakse. Seega ei tekkinud meil raskusi baastaseme saavutamiseks vajalikele kriteeriumitele vastamisega.

Paides 17. oktoobril toimunud Haridusfestivalil 2019 anti meile baastaset kinnitav tõend koos lipu ja värvilise seinatahvliga pidulikult üle. Sündmusel olid kaasas õpilased, kellel kõigil on ettevõtluses juba esimene kogemus käes.

Peame oluliseks toetada õpilaste loovust ja arendada neis ettevõtlikku mõtteviisi. Usume, et läbi selle kasvab noorte tahe panustada oma kodukandi arengusse ning otsida ja teha koostööd oma mõttekaaslastega. Kuulumine teiste ettevõtlike koolidega ühisesse võrgustikku annab meile võimaluse tõsta meil antava hariduse kvaliteeti läbi ühise õppimise, külastuste ja infovahetuse.

Programmist saab lähemalt lugeda siit.

Ettevõtliku Kooli tiitli võttis vastu Lüllemäe Põhikooli esindus koosseisus Lauri Ansi, Erik Rapur, Anneli Varik, Rasmus Erik Kadakas, Jana Tiits, Minna Murumets, Kärt Post ja Anni Liisa Kadakas.

Uudis: Jana Tiits

Lüllemäe Põhikool