Tegeleme programmeerimisega!

Maikuus saime ProgeTiigri programmi kaudu toetuse õppetöösse lõimitavate robootikaseadmete soetamiseks. Juunikuus jõudsid tellitud vahendid kooli kohale. Selleks, et eeloleval õppeaastal neid ainetundides kasutama saaks hakata, toimus 26. augustil kooli- ja lasteaiaõpetajatele vastav koolitus.

Terve päeva kestnud koolitusel õpiti kasutama Lego Education rongi, tutvuti Matatalab programmeerimiskomplekti, Ozobotide ja MakeyMakey leiutamiskomplektiga. Koolitus andis õpetajatele esmase ülevaate seadmete funktsioonidest ning pani tööle mõtted, kuidas neid õppetöös kasutada, et muuta õppimine huvitavamaks, kinnistada läbivõetud teemasid ning aktiveerida õpilaste probleemilahendamis- ja programmeerimisoskust.

Lasteaia- ja kooliõpetajad robotikoolitusel. Foto: Jana Tiits

Lasteaia- ja kooliõpetajad robotikoolitusel. Foto: Jana Tiits

Septembris-oktoobris on robotid tasapisi juba erinevate klasside tunde ilmestama jõudnud ning areng aina jätkub.

Ozoboti kasutamine 8. klassi inglise keele tunnis maja osasid õppides. Foto: Külli Teder

Halloweenirobot Austraaliat avastamas. Foto: Külli Teder

Kolmandas klassis joonistati Halloweenipäeval vabas vormis pilte, mille joontel robotid trikke pidid tegema. Foto: Külli Teder

Ozobotid tunnevad ära ka õuduste õhtu tegelase autoportree põhijooned, millel saab tantsida, pöörelda ning muid vigureid teha. Foto: Külli Teder

Tekst: Jana Tiits

Fotod: Külli Teder

Lüllemäe Põhikool