Suunised õppeaasta alustamiseks Valga vallavalitsuselt

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus on kokku pannud Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi väljatöötatud olulisemad suunised, mis puudutavad aktiivse õppeperioodi alguse töökorraldust.

Alustame tavapäraselt

 1. septembril alustavad kõik Valga valla koolid ja lasteaiad kontaktõppega. Kõikides koolides toimuvad avaaktused, kus vanemate osalemisele piiranguid ei seata. Lapsevanemad on lubatud ka rühmadesse laste kohanemisperioodil lasteaiaga, seejuures tuleb vanematel nõustuda õpetajate ettepanekutega, mis puudutavad vanemate arvu rühmas.

Lapsevanemate ja töötajate vastutus

 • Haigena ja COVID-19 haige lähikontaktsena tuleb jääda koju.
 • Alaealise puhul teavitab kooli lapsevanem ja vastutab, et õpilane tõepoolest jääb koju.
 • Lasteaia ja kooli töötajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi ja vanemaid õppehoonesse mitte lubada.
 • Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja haigustunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik.
 • Õppeasutuse töötaja peab jääma koju ja võtma ühendust perearstiga, kes langetab otsuse COVID-19 diagnoosi, testimise vajaduse ja töövõimetuslehe (TVL) osas. Töötaja COVID-19 suhtes testimise vajaduse üle otsustab perearst (eneseisolatsioonis ja karantiinis viibides saab haigushüvitist).
 • Kolleegid, kes pole töötajaga sümptomaatilisel perioodil kokku puutunud, võivad jätkata töölkäimist, kuid jälgima 14 päeva jooksul tähelepanelikult oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.

Teavitamine ja edasine töökorraldus

 • Töötaja teavitab õppeasutust, kas COVID-19 kahtlus leidis kinnitust.
 • Kui klassis või õpperühmas on tuvastatud COVID-19, tuleb sellest viivitamatult teavitada õppeasutuse juhti, kes annab info edasi valla kultuuri- ja haridusteenistusele.
 • Kinnitatud COVID-19 juhtumi korral võtab Terviseamet haridusasutusega ühendust ja lepib kokku edasistes sammudes.
 • Valla õppeasutused peavad olema valmis oma töö ümberkorraldamiseks, minnes vajadusel üle kas osaliselt või täielikult distantsõppele. Koolidel on oluline säilitada ja arendada distantsõppe võimekust kogu õppeaasta vältel.
 • Viiruseohu kasvades töötab kultuuri- ja haridusteenistus koostöös õppeasutustega välja täpsemad juhised, mis puudutavad kooli või lasteaiatöö ümberkorraldamist (s.h klasside/rühmade töö, õpilaste hajutamine, külaliste lubamist õppehoonetesse jne).
 • Tervishoiu hügieeni korralduse eest jääb igapäevane vastutus õppeasutusele endale (kätepesu, pindade desinfitseerimine, ruumide tuulutamine jm).

Kontaktisikud ning täiendav informatsioon:

Kultuuri- ja haridusteenistuse haridusspetsialist Ivi Tigane ivi.tigane@valga.ee 7669911; 5071761;

Valga Vallavalitsuse üldtelefon 766 9900 valga@valga.ee

 

Lüllemäe Põhikool