“Teejuht 2020” tulekul

Peagi jõuab kätte Lüllemäe Põhikooli ja kohaliku kogukonna üks olulisi tähtsündmusi – Jaan Lattiku sünniaastapäev. Tähistame seda traditsioonilise mälestusjooksu ja -kõnniga.

XXI JAAN LATTIKU MÄLESTUSJOOKSU JA -KÕNNI “TEEJUHT 2020” JUHEND

Eesmärk
Kirjaniku, riigi- ja kirikumehe, EV haridus- ja välisministri, meie noortekirjanduse ühe rajaja, „Meie noorte“ juttude autori Jaan Lattiku 142. sünniaastapäeva tähistamine.

Läbiviimise aeg ja koht
14. oktoober 2020, Lüllemäe küla, Valga vald

Ajakava
12.30–13.00 Kontsert-mälestusteenistus Karula kirikus
13.10–13.30 Jooksule-kõnnile registreerimine kooli võimlas
13.30 Busside väljumine stardipaika koolimaja juurest
13.45 Lillede panek ja lühikõned Jaan Lattiku mälestuskivi juures
14.00–15.30 Jooks, kõnd ja kepikõnd marsruudil Mäkiste talu – Karula vana kirik
14.45–15.30 Supp ja tee osavõtjatele kooli sööklas, SPORTident (SI) tulemuste mahalugemine kooli võimlas
15.30–16.00 Autasustamine, kingiloos

Korraldajad
Korraldaja: Lüllemäe Põhikool
Toetajad: EV Haridus- ja Teadusministeerium, Valga vald, EELK Karula Maarja kogudus, OK Juku-Peedu.
Peakohtunik: Valev Sisov
Rajameistrid: Jaan Lattik, Valev Sisov

Osavõtjad
Teatejooksule on oodatud lähemate ja kaugemate koolide põhikooliastme “meie noored”. Võistkonda kuulub kaheksa 7–18-aastast “meie noort”.  Võistkonnas on I kooliastmest 2 õpilast, II kooliastmest 3 õpilast ja III kooliastmest 3 õpilast, nende seas vähemalt 3 tüdrukut. Selleks, et meie tänase nooruse elu ei kujuneks liiga lihtsaks, osalevad teatejooksul ka Lüllemäe kooli “meie vanad” ehk õpetajate võistkond.

Soolojooksule ja -kõnnile ning kepikõnnile on oodatud kõik liikumishuvilised.
Teatejooksul osalejad võivad peale teatevahetuse lõppu jätkata raja läbimist kõndimise-sörkimisega.

Soolovõistlejate võistlusklassid on järgnevad:

I kooliaste poisid/tüdrukud,

II kooliaste poisid/tüdrukud,

III kooliaste poisid/tüdrukud,

täiskasvanud mehed/naised.

Registreerimise kord
Jaan Lattiku mälestusjooksul ja -kõnnil kasutatakse elektroonilist võistlussüsteemi SPORTident.
Teatevõistkondade, soolojooksjate ja -kõndijate ning kepikõndijate eelregistreerimine toimub 12. oktoobrini e-posti aadressil kool@karula.edu.ee. Registreerida saab ka võistluspäeval kell 13.10–13.30 kooli võimlas.

Kohapeal registreerimisel täidavad teatevõistkonnad TEATEosavõtukaardi, kus on kirjas teatevahetused, ning esitavad selle IT-kohtunikule. Vastu saavad SI-kiibiga teatepulga ja rinnanumbrid igale teatevahetusele.
Soolojooksjad ja -kõndijad ning kepikõndijad täidavad SOOLOosavõtukaardi ja esitavad IT-kohtunikule.
Iga osaleja saab osavõtukaardi vastu kohtunikult SI-kiibi.

Rada
Jooks ja kõnd toimub Jaan Lattiku ühe tuntuima noortejutu “Teejuht” jälgedes. Vastavalt jutule kulgeb rada Jaan Lattiku sünnitalu Mäkiste teeotsas asuva mälestuskivi juurest Karula vana kiriku juurde. Raja pikkus on 5,5 km, millel asub seitse kontrollpunkti (KP). KP-des toimub teatevõistkondade teatevahetus.

Kontrollpunktide asukohad ja vahemaad

start Lattiku mälestuskivi Mäkiste talu teeotsas
I etapp KP1 “Sääl um kats suurt verrevat krantskaelaga pinni, nuu haukva kavvõst.” 150 m
II etapp KP2 “Verioja truup Verioja on Karula kõrgustiku lõunapoolse osa suurim veesoon, mille kaudu Karula veed lähevad Riia lahte. Karula kõrgustiku põhjapoolsed veed lähevad Soome lahte. Lüllemäe teerist asub täpselt Soome ja Riia lahe veelahkmel.” 1600 m
III etapp KP3 “Sepal um üts väikõni kõverite jalgugõ urupini.” 800 m
IV etapp KP4 “Iironi pinid – Ala-Iiranil um kats, Mäe peremehel kolm tükkü.” 1050 m
V etapp KP5 “Alara kotsil kats pinni, nu tulõvõ suure lõrinõgõ aia alt.” 250 m
VI etapp KP6 “Visseri kotsil um üts igävini sala pinimait.” 400 m
VII etapp KP7 “Kaupmehel um üts suur üüpini, aga tuu ei putu päivä kidägi.”          (etapil ~ 20 m absoluuttõusu) 900 m
VIII etapp finiš  Karula vana kiriku juures 300 m

NB! Rada kulgeb terves ulatuses asfaltkattega teel. Jooksjad-kõndijad võiksid seda arvestada jalanõude valikul, kepikõndijad peaksid keppide metallteravike otsa panema kumminupud.

Raja läbimise kontrollsüsteem
Teatevõistkondadel “piab õks nui üten olõma, säära paras, õga muidu läbi ei päse”.
See nui (teatepulk) tuleb finišisse toimetada. Teatejooksjad teevad enne vahetuse üleandmist  kontrollpunktis (KP) teatepulga otsa kinnitatud kiibiga SI-märke.
Soolojooksjad ja -kõndijad ning kepikõndijad teevad KP-s SI-kiibiga ehk sõrmisega SI-märke.
Kõik osalejad peavad lõpetamisel tegema finišimärke.
Finiši hetk on finišijaamas tehtud SI-märke hetk!
Kiip tuleb finišis tagastada ajavõtjale ja selle üleandmisel öelda oma nimi ning järjekorranumber stardinimekirjast (nimekirjad on finišis stendil üleval).

Autasud

Iga võistlusklassi kolm parimat saavad tunnustuseks diplomi, medali ja kingituse.
Teatejooksu võitjavõistkond saab aastaks enda kätte Rändava Jaani karika, mis on Jaan Lattiku mälestuskivi vähendatud koopia.

Peale auhinnatseremooniat toimub ka kingiloos.
Lisaks saab kõigile osaks rõõm kenast päevast.

Lisainfo
Kõik käesoleva juhendiga määratlemata ja ürituse käigus tekkinud küsimused lahendab peakohtunik kohapeal.

Enne jooksule ja kõnnile asumist on soovitav “Meie noortest” läbi lugeda Jaan Lattiku tuntuim noortejutt “Teejuht”.

TÄHELEPANU!
Tule võistlusele ainult siis, kui oled täiesti terve!

 

Lüllemäe Põhikool