Üleriigilise uurimistööde võistluse II koht

Tänavu 19. korda korraldatud Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi (EAÜS) õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistluselt Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele “Sada aastat Eesti riiki” saavutasid Lüllemäe Põhikooli 8. ja 9. klassi õpilased Uku Freiberg ja Hades Prans põhikooli loovtööde kategoorias auhinnalise II koha. Õpilastöö juhendajateks olid õpetaja Rolf Saarna ning Kaido Kama.

Uku ja Hadese idee põhjal taastati kogukondlikus korras metsavend Alfred Käärmanni talvepunker Karula rahvuspargis Perajärve lähistel.

Mõlemad õpilased kirjutasid III kooliastme loovtöö raames eraldi kirjaliku töö, milles kajastati punkri ajalugu ning ehitise valmimist – ettevalmistustöid, materjale ja töövõtteid. Lisaks andis Uku ülevaate metsavendlusest. Töö käigus said õpilased praktilisi teadmisi ka metsavendade elust – millal ja kus liikuda või toitu valmistada, kuidas suitsuta tuld teha, kuidas end edukalt varjata.

Töö käigus uurisid Uku ja Hades läbi mitmeid ajalooallikaid ning intervjueerisid Alfred Käärmanni punkri esimesi taastajaid, kes oma ehitustöös juhindusid Käärmanni enda näpunäidetest. Punkri ehitusel võisid osaleda kõik soovijad. Selle valmimist ning Karula rahvuspargis 13. augustil 2018 toimunud metsavendluse teemalist seminaripäeva toetas ka Keskkonnainsvesteeringute Keskus. (www.kaitsealad.ee)

Punkri taastamist kajastas Eesti Televisioon 11.12.2017 saates Osoon (alates 21. minutist) ning Eesti kaitsealade portaal.

Oma loovtööd kaitsesid Uku ja Hades 2017. aasta sügisel, kusjuures osana töö kaitsmisest viidi hindamiskomisjon ning 7.-9. klassi õpilastest koosnev publik ka Perajärve äärde valminud punkrit vaatama.

Kutsutud külalistena osalesid õpilased 8. novembril 2017 toimunud Eesti-Läti ajalookonverentsil „Varjatud ja avalik kultuuripärand Valgas/Valkas ja lähikonnas“, kus Uku tutvustas noorte tööd kõrvuti ettekannetega tunnustatud lektoritelt Eesti ja Läti ülikoolidest ja muuseumidest.

Lüllemäe Põhikooli 8. klassi õpilane Uku Freiberg esinemas Eesti-Läti ajalookonverentsil „Varjatud ja avalik kultuuripärand Valgas/Valkas ja lähikonnas“. Foto: Valga Muuseumi kogu

President Kersti Kaljulaidi poolt 1. septembril 2017 välja kuulutatud kooliõpilaste ajalooalaste uurimistööde võistluse “Sada aastat Eesti riiki” laiemaks eesmärgiks on süvendada noorte ajaloohuvi  ning suunata neid märkama seoseid mineviku ja oleviku vahel. Presidendi sõnul on ajalugu nagu sebra, kus valgele triibule järgneb alati must triip ja vastupidi: „Meie ülesanne peab olema tunda huvi mõlemate triipude vastu eesmärgiga venitada tulevikus valgeid triipe võimalikult pikaks, adudes põhjusi, mis teevad need mustad triibud võimalikuks.” (www.president.ee)

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt toetatav võistlus on jagatud kahte vanusegruppi: põhikool ning gümnaasium ja kutsekool. Töid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad mitmed erinevate teadusasutuste ja organisatsioonide esindajad. Hindamisel arvestatakse leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel, allikmaterjali originaalsust (avaldamata materjal), allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust, materjali sidumise, üldistuste tegemise ning võrdlemise oskust, illustreeriva materjali põhjendatust, kasutatud allikate täpset loetelu ning töö ülesehitust ja vormistust.

Seekordsele võistlusele saabus kokku 72 tööd, millest 59 uurimis- ja 13 loovtööd. Mõlema vanuserühma esikolmikutööd ning neljas kuni kuues koht said rahalised preemiad,  36 tööd said esile tõstetud raamatupreemiatega, lisaks anti välja eripreemiaid ja tänukirju.

Tartus Teadus- ja Haridusministeeriumis 4. mail toimunud lõpukonverentsil pidas kõne ning andis auhinnad üle president Kersti Kaljulaid.

President Kersti Kaljulaid 4. mail 2018 üleriigilisel uurimistööde võistluse tunnustusüritusel kõnet pidamas. Foto: Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts

EAÜS ajalooalaste uurimistööde võistluse lõppkonverentsil osalejad Tartus 4.05.2018. Foto: Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts

Kõigi võistluse tulemustega on võimalik tutvuda siin, fotosid konverentsist näeb siin. Uudist kajastati ka presidendi veebilehel ning Postimehes.

 

Uudise pani kokku Ave Siilak

Lüllemäe Põhikool