Külalistunnid “Minu elustiil ja mõju keskkonnale”

Uue kooliaasta külalistundide hooaja avas Karula rahvuspargi keskkonnahariduse spetsialist Helen Kivisild. Õppeprogrammis “Minu elustiil ja mõju keskkonnale”osalesid 5.-9. klasside õpilased.

Kas teadsid, et vaevu neljakraadisest veest saab toasooja? Või kumb on parem, kas A- või D-energiaklass? Või et heinast saab küttematerjali? Või kas turbabrikett on tehtud taastuvast loodusmaterjalist või mitte? Helen Kivisild selgitas. Foto: Ave Siilak

Grupitööna analüüsiti erinevate tüüpperede mõju keskkonnale. Fotol seitsmenda klassi õpilane Jackson Andres Olsen jagamas oma seisukohti eri liiki küttematerjalide keskkonnasäästlikkuse osas. Foto: Ave Siilak

Pärast õpilaste arvamuste kaardistamist eri perede tarbimiskäitumise kohta võrreldi neid ekspertide hinnangutega. Foto: Ave Siilak

Programmi läbimise tulemusena oskavad õpilased pöörata tähelepanu võimalikele energiakuludele kodus ning leida viise tarbimisharjumuste säästlikumaks muutmisel.

Õppeprogrammi käigus lõimiti II ja III kooliastme loodusainete ja inimeseõpetuse ainekavasid.

Täpsemalt on programmi kirjeldatud Keskkonnahariduse infoportaalis https://www.keskkonnaharidus.ee/program/minu-elustiil-ja-sel….

Uudis: Ave Siilak

Lüllemäe Põhikool