9. klassi miniväljasõit pühapaikadesse

9. klassi kirjanduse tundides käiakse õppeaasta jooksul läbi kogu eesti kirjanduse lugu. Alustatakse Kristiina Ehini mõttest: näiteks eesti naisluule algab esimesest naisest, kes mõtles, kuidas rääkida oma tunnetest nii, et need oleksid päris tema sõnad. Selle kõrval käsitletakse loodususku, mis eestlaste maailma ja kultuuri on tugevalt kujundanud ja mõjutanud ning nii kirjandussegi jõudnud.

Sellel aastal sai loodususku ja pühapaiku käsitlevates kirjanduse tundides teoks mitu aastat mõtiskletud mõte minna lähimaid pühapaiku õpilastega vaatama ja katsuma. Lüllemäe ümbruses on mitmel suunal erinevaid muistseid pühapaiku, nii et ajalist piirangut arvestades tuli teha valik. Seega, olles varustatud Ahto Kaasiku näpunäidetega hiite külastamise heade tavade kohta ning punase lõnga ja müntidega, läksime koos õpilaste ja õpetaja Birgitiga tutvuma Soka rahamänni, Laulatusmäe ja Kirbu ohvrikiviga.

Õpetajad rääkisid koha peal paikadega seotud lugusid ja tutvustasid kombeid. Soovijad said pühapaikadesse maha jätta oma annid ja palved.

Kunstiõpetuse õpetaja Birgitiga mõtteid vahetades oli selleks ajaks sündinud ka lõiminguprojekt. Lisaks sellele, et arutasime õpilastega, miks ja kuidas eestlased pühapaiku kasutasid, oli osalejatel ülesanne teha fotosid. Fotod sorteeritakse, vajadusel töödeldakse ning pealkirjastatakse kunstiõpetuse tunnis. Valmis töödega osalevad 9. klassi õpilased Hiite kuvavõistlusel 2022.

(Raha)soovid soovitud, süda rahul.

Uudis ja fotod: Liina Saksing, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Lüllemäe Põhikool