Andepoliitika, mis see on?

Lüllemäel arutatakse asju ja peetakse diskussioone. Täna käis meie koolis külas Haridus- ja Teadusministeeriumi andepoliitika nõunik Marek Järvik, kes teavitas meid riigi suundadest andekate õpilastega tegelemisel ja tõi näiteid erinevate Eesti koolide headest praktikatest. Ettekandele järgnes vestlusring, kus osalesid lisaks Lüllemäe kooli õpetajatele ja lapsevanematele ka naaberkooli esindajad Harglast.

Loomulikult on andekate laste ja laste annetega süsteemselt tegelemine Eestis veel lapsekingades, aga sellised kohtumised annavad õpetajatele juurde mõtteainet. Ka väikekooli klassis on lapsi väga erinevaid ning mitmekülgseid. Haridusministeerium, soovime ainult jaksu ja meelekindlust Eesti hariduselus uue valdkonna juurutamisel.

Huvitavad kohtumised on tähtis osa me kooli igapäevarutiinist. Täna mõistsime, et oleme veel andekate laste toetamise teekonna alguses, aga mõtted ainealaste huviringide ja klassiülese projektõppe kohta hakkasid juba idanema.

NB! Andepoliitika lehel leiavad kõik tutvumiseks tegevuskava ja kontseptsiooni, et kuhu poole see suund hariduselus liigub.

Lüllemäe Põhikool