Eesti kirjanduse kooslugemise päev

Lugemine on nõnda põnev. Aga lugemiseks on vaja harjumist. Samuti on tore, kui saab teistele jagada lugusid. Aga ka ette lugemiseks on vaja harjumist ja harjutamist. Teisipäeval 30. jaanuaril tähistasid 1. – 3. klass eesti kirjanduse päeva.

Kõigepealt olid pilkane vaikus esimese korruse koridoris, sest kõik lugesid süvenenult enda valitud raamatut.

Pärast seda lugesid raamatust “Taks ja Dogi”  teise klassi õpilased ette pala Lõhnad ja kolmanda klassi õpilased lugesid juttu Matk.

Hiljem joonistati kuuldu põhjal pildid.

Lugemine on meeletu maailm. Rohkem lugemist!

Lüllemäe Põhikool