Lüllemäe Põhikool võtab 1. juunini vastu esimesse klassi astumise avaldusi

Lüllemäe Põhikool ootab oma kooliperre uusi õpilasi! Meie koolist saate hea ülevaate siit.

Avalduse leiate siit.

Valga Vallavalitsuse määruses on kirjas loetelu esimesse klassi astumiseks vajalikest dokumentidest.

Kokkuvõtvalt on tarvis järgnevat:
1) kirjalik vormikohane vastuvõtuavaldus (ülal link, sinna trükkides kustutage jooned);
2) oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte koopia;
3) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) koopia;
4) perearsti tõend või sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;
5) koolivalmiduskaart selle olemasolul (selle saavad lapsed koolisaatmispeol);
6) lapse foto suurusega 3 x 4 cm.

Dokumendid palume tuua kooli direktori kätte paberkandjal või saata elektrooniliselt aadressile jana.tiits@karula.edu.ee. Elektrooniliselt esitades palume dokumendid digitaalselt allkirjastada.

Lüllemäe Põhikool

Õppimine on põnev. Hetk algklassidele korraldatud Rakett69 teaduslaagrist märtsis 2022. Foto: Sirle Ruotsi

Lüllemäe Põhikool