Miks tuua oma laps Lüllemäe Põhikooli?

Kui olete avanud selle artikli, siis ilmselt huvist meie kooli vastu. Võib-olla otsite sobivat õppeasutust oma esimesse klassi minevale lapsele või tahate soovitada rahuliku õhkkonnaga ja väikeste klassidega kooli mõnele oma tuttavale. Mõlemal juhul saate alljärgnevast ülevaatest kasulikku infot.

Lüllemäe Põhikoolis suhtlevad ja tegutsevad õpilased koos sõltumata vanusest. Ei piirduta ainult oma klassikaaslastega. Võib kohata vaatepilti, kus kaheksanda klassi õpilane mängib vahetunnis koos teise klassi lapsega lauatennist. Kasu saavad sellest olukorrast mõlemad – vanem tõenäoliselt võidu ja noorem tähelepanu ning kogemuse.

Heade suhete tekkimisele aitab kaasa tõsiasi, et kõik vahetunnid on nutivabad. Lapsed on leidlikud ning kasutavad puhkeaja aktiivseks veetmiseks ära olemasolevad võimalused kooli avaras hoovis, staadionil, värskelt renoveeritud võimlas, mängutoas ja hubastes puhkepesades koolimaja koridorides. Näiteks saavad õpilased vastavalt soovile kas ennastunustavalt ringi joosta või siis rahulikult koomikseid lugeda.

Õpilastel on nii õues kui koolimajas palju erinevaid kohti, kus end mõnusalt tunda. Lüllemäe Põhikooli fotokogu

Väikesed klassikollektiivid on head seetõttu, et neis paistavad välja iga õpilase teadmised ning pinnale saavad kerkida tema arenguvajadused ja -eeldused. Õpetajatel on võimalus anda tagasisidet kõigile õpilastele. Koos uuritakse, arutletakse ja vaieldakse nii, et igaüks saab sõna. Kellelgi ei ole võimalust jääda tagaplaanile. Sellist plaani ei ole lihtsalt.

Õppimise heaks sujumiseks kasutavad õpetajad palju lisamaterjali ning hoolitsevad selle eest, et valitseks kõigi jaoks turvaline ja sõbralik õhkkond. Lüllemäe Põhikooli fotokogu

Siinse ühendõppeasutuse personal on nooruslik ja kokkuhoidev. Jagatakse ühiseid eesmärke ja väärtusi. See loob usaldusliku õhkkonna üksteiselt õppimiseks ja kollektiivse professionaalsuse tõstmiseks. Soodustatud on avatud suhtlemine ja kiire infovahetus – kõik tunnevad kõiki ning ükski hea ega halb tegu ei jää märkamata. Lapsed saavad kiitust, kui on selleks põhjust andnud, ning õigele rajale suunamist, kui on sealt eksinud. Kiusu levikule võimalust ei anta.

Hoiame ja märkame üksteist. Fotol kauaaegse bussijuhi Raivo kooliperega uutele karjääriradadele saatmine. Lüllemäe Põhikooli fotokogu

Meil on rõõm, et saame eakas koolihoones pakkuda sisult innovaatilist õpikeskkonda – kohtuvad pärimus ja kaasaeg. Kooliperele on omane looduslähedane mõtteviis ja paikkondlikke traditsioone väärtustav vaimsus. Samas oleme õppetöö sujuvaks korraldamiseks hästi varustatud infotehnoloogiliste seadmetega. Tundide mitmekesistamiseks on lisandunud ka põnevad robootika- ja muud seadmed. Programmeerimisega tehakse mängulisel moel algust juba lasteaias.

Lüllemäe Põhikooli 8. klassi õpilane abistamas 2. klassi õpilast mikroskoobi kasutamisel. Lüllemäe Põhikooli fotokogu

Peame väga oluliseks, et õpilased saaksid õppetöö kõrvalt tegeleda süvendatult oma loovuse ja annete arendamisega. Kooli huviringide valikus leidub alasid, mida mujal lähiümbruses viljeleda ei saa. Näiteks tegutsevad meil ronimise, mäesuusa ja laskmisring. Noore treeneri käe all mängitakse jalgpalli. Aktiivselt tegeletakse musitseerimisega kõikvõimalikel pillidel. Õpilaste soovidega huviringide valikul püüame nende päevakava koostamisel võimalikult palju arvestada.

Meie majas toimuvad ka Valga Muusikakooli tunnid (akordion, klaver, puhkpillid ja solfedžo) ja needki on vastavate laste tunniplaaniga kokku sobitatud. Seega saavad õpilased Lüllemäe Põhikoolis õppides lisaks koolipäevale käia huviringides ja muusikakoolis ning lahendada ära kodused tööd pikapäevarühmas (nooremad) või kodutööde tunnis (vanemad). Kogu päev on mõtestatud tegevustega sisustatud.

Koolis on palju andekaid õpilasi ja õpetajaid, kellest on moodustunud erinevaid muusikalisi kollektiive. Lüllemäe Põhikooli fotokogu

Lüllemäe Põhikoolile lisavad väärtust kohalikud organisatsioonid, kellega tegutsetakse tihedas koostöös nii õppetöö kui ka huvitegevuse raames. Näiteks on siin kõrgel tasemel raamatukogu ja tegutseb noortekeskus. Kultuurimajja toimuvad ühiskülastused kinno, teatrisse ja kontserdile. Sellest õppeaastast alates võimaldab lastel küla vahel turvaliselt liikuda siia rajatud valgustatud kergliiklustee.

Algklasside õpilased “Lugemisisu” programmi raames Lüllemäe raamatukogu külastamas. Raamatukogu juhataja Triinu Rätsepp on alati valmis ühisteks projekt. Foto: Elin Lihten

Oleme tänulikud, et Lüllemäe ja Valga vahele on loodud koolipäeva rütmi arvestav ühistranspordiühendus. Tänu sellele jõuavad meile Valgast tulevad õpilased kenasti hommikupudru ajaks kooli ja sealt edasi pool üheksa algavasse esimesse tundi. Sõltuvalt koolipäeva pikkusest on pealelõunal võimalus kahel erineval ajal Valga poole tagasi liikuda.

Anname iga päev oma parima, et Lüllemäe Põhikoolis ja lasteaias tunneks igaüks end hoituna. Siin valitseb hubane ja kodune õhkkond. Õpilased tunnustavad õpetajate huumorimeelt ning õpetajad hoolivad siiralt iga lasteaialapse ja kooliõpilase heast käekäigust.

Võtame esimese klassi avaldusi vastu kuni 24. augustini.

Oodatud on õpilased ka teistesse klassidesse!

 

Jana Tiits

direktor

 

 

Lüllemäe Põhikool