Maailmatervisepäeval õpiti ennast ja maailma tasakaalus hoidma

23. septembril 2019 toimus Lüllemäe Põhikoolis maailmatervisepäev, mille kaks põhilist eesmärki olid läbi ühise tegevuse siduda inimese ja keskkonna tervis üheks tervikuks ning näidata, et maailma paremaks muutmiseks ei ole tarvis palju raha ega oskusi, vaid head tahet ning pealehakkamist. Inspiratsioon päeva korraldamiseks tuli koolisisestest väärtushinnangutest ning mõttest siduda Maailmakoristuspäev Spordinädalaga.  

Sündmuses osales kogu kool.

Maailmatervisepäeva kava. Foto: Ave Siilak

Päeva alguses toimus kogunemine, kus eesmärgistati kogu päeva toimetused. Kõik õpilased ja õpetajad jagati gruppideks ning orienteerumiskaardi järgi puhastati prügist ära kogu Lüllemäe küla. Prügi sorteerimine toimus kohe korjamise käigus. Vastavalt Maailmakoristuspäeva korraldajate üleskutsele pöörati erilist tähelepanu konidele, kuid koolimaja ette kogunes talgute lõpuks palju erinevat alates võsast leitud tänavavalgustuslambist kuni kasutatud pesuharjadeni.

Esimese klassi õpilastele oli tänavune prügijooks esimene. Nende ülesanne oli leida mahakukkunud praht kooli territooriumilt ja selle vahetust lähedusest. Foto: Ave Siilak

5. klass ja õpetaja Rolf leidsid kalmistu juurest võsast hulga vana, aga ka uut, kergliiklustee ehitusest maha jäänud prügi. Tüdrukud ei jõudnud veel fotole, sest võsas leidus üht-teist veel. Foto: Ave Siilak

Kolmanda kooliastme õpilased puhastasid küla keskust. Vabadussõja ausamba juurest leiti näiteks vanad sokid… Foto: Ave Siilak

… ja küla keskpargist nukraks jäänud kruus. Foto: Ave Siilak

Kole kolmanda kooliastme saak kaupluse ja teeninduskeskuse juurest. Foto: Ave Siilak

Leidus ka esemeid, mis korjajate poolt maas vedelevatena prügikasti määrati, kuid päeva jooksul omaniku üles leidsid. Õppetund: koristan mänguväljakult oma asjad ära. Foto: Ave Siilak

Kogutud saak kuhjati koolimaja ette üle vaatamiseks ja äraveoks. Foto: Ave Siilak

Koolimaja taha olid Slackline Spordiklubi juhendajad seadnud üles tasakaaluliinid ning muu vajaliku tehnika, et õpetada kõigile tasakaaluliini kasutamist. Läbi naeru, kukkumiste ja pingutuste omandati põhilised liinil püsimise tõed. Treenerid selgitasid nii tehnilisi nippe kui tasakaaluharjutuste mõju kehale üldiselt. 

Tundub lihtne? Aga ei ole! Foto: Ave Siilak

Kaasaegne õppemetoodika näeb ette rõõmuga oskuste ja teadmiste omandamise. Palun! Foto: Ave Siilak

Õpilastega koos nautisid päeva ka õpetajad. Foto: Sirle Ruotsi

Pärastlõunal jalutasid õpilased ja õpetajad Lüllemäe vastvalminud lasketiiru, kus kõik soovijad said juhendaja näpunäidete järgi õhupüssi laskmist proovida. 

Veel ametlikult avamata lasketiir tekitas suurt elevust ning laskeringis osaleda soovijate arv tõusis hüppeliselt. Foto: Külli Teder

Tutvuti ka lasketiiruga samas ruumis värskelt valminud ronimisseinaga. Foto: Külli Teder

Järgnenud klassijuhatajatundides analüüsiti korjatud prügi koostist, selle mõju keskkonnale ning taaskasutusvõimalusi. Mõtetest kujundati postrid, mis riputati koolimaja seinale. Prügikorje leidudest tehtud fotodest pandi üles näitus. Üheskoos valiti kõige koledam foto ning saadeti see Maailmakoristuspäeva kampaania korraldajatele.

Prügianalüüs postritena. Foto: Ave Siilak

Fotonäitusele päeva jooksul kogutud prügist. Foto: Ave Siilak

Ülekoolilise hääletuse tulemusena selgunud päeva kõige koledam foto. Foto: Ave Siilak

Kogunenud prügi viis jäätmejaama Valga vallavalitsuse vallahoolduse osakonna välitööde juht Margus Viks. 

Septembrikuu kooli lõpukogunemisel võttis direktor veelkord maailmatervisepäeva kokku ning tunnustas kõiki osalenuid.

 

Uudis: Ave Siilak

Lüllemäe Põhikool