Õpetajate koolitusprojekt hariduslike erivajaduste teemal

Ka sel aastal õnnestus Lüllemäe Põhikoolil saada Euroopa Sotsiaalfondilt rahastus 4278-eurose eelarvega õpetajate koolitusprojektile. Seekord oli teemaks „Lüllemäe Põhikooli õpetajate pädevuste tõstmine hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisel“. Projektijärgselt saime läbida kolmepäevase koolituse hariduslike erivajadustega laste toetamise teemal.

Esimesed kaks koolituspäeva möödusid 26.-27. veebruaril Tallinnas, kus koolitaja Ivica Mäe juhendamisel õppisime tundma autismi ja ATH olemust ning nende omapärade tunnuseid. Meile jagati praktilisi võtteid, kuidas selliste tunnustega lapsi igapäevases koolielus toetada.

Kolmanda koolituspäeva veetsime 29. märtsil Kroonuaia koolis, kus õpetaja Kaja Pastaruse juhendamisel toimus koolitus individuaalsete õppekavade koostamise kohta. Samas koolis oli õpetajatel võimalus vaadelda ka kahte tundi nägemaks, kuidas õpetajad töötavad autislike ja ATH diagnoosiga õpilastega.

Koolituse vajaduse tingis asjaolu, et meie koolis õpib mitmeid õpilasi, kes on hariduslike erivajadustega. Kahjuks puuduvad tugispetsialistid ja õpetajad on olukorras, kus erialast nõu küsida igapäevaselt kelleltki pole ning hakkama tuleb saada ise. Koolituspäevadel nähtu, kuuldu ja õpitu ei asenda tugispetsialiste. Küll aga andis kogetu õpetajatele selgema arusaama autistlike ja ATH joontega laste vajadustest ning teadmise, kuidas saavad kool ja õpetajad teha omalt poolt kõik, mis meie pädevuses.

Õpetajate tagasiside põhjal saab öelda, et koolitus oli huvitav, eluline ja vajalik. Mitmed õpetajad said juhtumipõhiselt konkreetseid vastuseid. Koguti kasulikke meetodeid ja võtteid. Kõrgelt hinnati vaatlustundides nähtut. Samas andsid väljasõidud võimaluse viibida kolleegidega tavakeskkonnast väljaspool ning veeta nendega koos meeldivalt aega.

Tekst: Jana Tiits

Fotod: Jana Tiits, Ave Siilak

Lüllemäe Põhikool