Reaalsuskontroll inglise keele tundides

Õpetajad püüavad igapäevaselt mitmekesistada oma ainetunde, kasutades erinevaid õpetamismeetodeid. Eesmärgiks ikka see, et õppetöö oleks vaheldusrikas ning vajalikud teadmised ja oskused saaksid hästi omandatud.

Uue trimestri teisel õppepäeval tutvustas Lüllemäe kooli inglise keele õpetaja Külli Teder oma tundides isekujundatud versiooni populaarsest mängust “Reaalsuskontroll”, mis andis õpilastele võimaluse ühe hooga korrata võrdlusastmeid ja sõnavara ning anda kaaslastele teada kuidas teised neid näevad. Kes ikkagi on kõige vaimukam, kõige entusiastlikum, kõige jutukam või kõige tagasihoidlikum?

8. klassi tund.

Uued õppevahendid.

Tekst ja fotod: Ave Siilak

Lüllemäe Põhikool