Tasemetööd

2019/2020. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad:

I kooliastme tasemetööd
4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.

3. klassi õpilastele (paberil):

eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 12. mai 2020.

II kooliastme tasemetööd
7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

loodusvaldkond: 24.–25. september 2019.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020.
vene keeles (vene õppekeelega koolid): 20. mai 2020.

III kooliastme tasemetööd
8. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

digipädevus: 30. märts – 3. aprill 2020.

Lüllemäe Põhikool