Tasemetööd

2018/2019. õppeaasta tasemetööd

 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
  matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

  6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
  matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
  vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

  7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.