Töötukassa karjääriõppetunnid

Kõik meie ümber on muutumises, mis pakub meile üha uusi võimalusi ning väljakutseid. Kuidas aga selles „sigrimigris“ toime tulla? Kuidas olla teadlik teekonna kujundaja?
Üks hea võimalus lisaks inimese- ja ühiskonnaõpetuse tundides arutatule on kohtuda karjäärispetsialistiga ja rääkida temaga oskustest, haridusvalikutest, töömaailmas toimuvast, ametitest, oma huvide profiilist ja muust karjääriga seonduvast. Lüllemäe Põhikooli 7. ja 9. klassi noored kohtusid 18. jaanuaril MS Teams’i keskkonna kaudu karjääriinfo spetsialist Tuuli Mekkiga.

Koos arutasime teemadel, mis on olulised edasiste sammude astumisel. Kuvatõmmis veebitunnist.

  • Missugused on minu huvid, hobid ja mida see mulle räägib?
  • Mis “loom” see karjäär on?
  • Mida räägib minu kohta võidetud summa kulutamine ehk kas olen ettevõtlik, loominguline, uuriv või hoopis realistlik tüüp
  • Missuguseid oskusi pean arendama, et tulevikus paremini toime tulla (ehk tulevikuoskused OSKA rapordi põhjal)?

Teemasid ja küsimusi on veelgi, kuid esimene samm sai astutud. Ütlevad targemadki, et teadliku sammu astumiseks on oluline alustada küsimusele “Kes ma olen?” vastamisega.
Peale kohtumist on noorel veel ühtteist vaja ise ära teha, et märgata, mida oskan, mida vaja arendada, missugune on minu tee. Jõudu järgnevateks sammudeks!

Kui sina soovid aidata noorel leida enda kutsumus, soovid tutvustada enda töövaldkonda, siis 15. veebruaril toimub Tööle kaasa! algatus. Ole ka sina üks võimalus noorele, et ta teaks töömaailmast rohkem 😊 http://www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa/

Kui aga tekkis huvi karjäärinõustamise vastu, siis oled oodatud – nõustamisele, osalema töötoas.

Rohkem infot ja aja broneerimine:

  • töötoad kõikidele huvilistile (tasuta!) https://www.facebook.com/eestitootukassa/events/?ref=page_internal;
  • sündmused jm vajalik info, lugemine https://www.minukarjaar.ee/sundmused
  • individuaalsele nõustamisele aja broneerimine (nõustajad üle Eesti ja võimalik telefoni, Skype jm veebivõimaluste kaudu) https://www.tootukassa.ee/content/teenused/karjaariteenused

 

Tuuli Mekk, Eesti Töötukassa karjäärispetsialist

Lüllemäe Põhikool