Täname teid, heategijad!

Lüllemäel asub lasteaed-põhikool, mis on Valgamaal omanäoline. Siinne professionaalne personal annab iga päev oma parima, et lapsed oleks hoitud ja nende loovus toetatud, õpilased juhendatud ja iseseisvale tegutsemisele julgustatud. Lisaks kodukandile käib meile kooli ja lasteaeda lapsi ka linnast. Nad ütlevad, et saavad siin rahulikult õppida ja koolimaja on ilus.

Tegelikult asetseb kool koos kolme lasteaiarühmaga 1964. aastal ehitatud hoonetes. Lasteaed on end sisse seadnud hoones, mis oli algselt ehitatud kooli internaadiks. Sellest tingituna on meie ruumides vaja pidevalt tehnosüsteeme kaasajastada, midagi parandada või tänapäeva õppekeskkonna nõuetele vastavaks kohandada. Viimastel aastatel on selliseid vajadusi päevakorda kerkinud üsna palju. Paraku on koolipidaja eelarvelised vahendid üsna piiratud.

Nii sündis idee uurida erinevatelt Eesti ettevõtjatelt, kas neil oleks võimalik meid toetada. Loomulikult lisasime olukorda kirjeldava ja meid tutvustava kirja sisusse ka loetelu tegevustest, mida omalt poolt vastuteenena pakkuda saame. Päring sai saadetud 116 ettevõttele, kelle seas oli nii kohalikke väikeettevõtteid kui ka üleriigilisi börsigigante. Pöördumisele vastasid 16 ettevõtet, neist 7 pakkusid oma abi.

Kiireim reageerija oli Montage OÜ. Juba kaks päeva pärast kirja saatmist vastas meile Aivar Paidre ja väljendas poolehoidu. Ta andis teada, et kui lepinguliste töödega talvekuudeks rahulikumaks jääb, siis tulevad teevad kindlasti mõne töö ära. Nendega kohtume juba veebruari vaheajal.

Kiirelt saime vastuskirja ka OÜ Valga Puu juhatuse liikmelt Andres Oleskilt, kes ütles, et neile on maaelu tervikuna väga oluline ja nad soovivad meid seetõttu toetada. Nad maksid kinni meie kaks suurt arvet. Raha kulus kahe klassi puitpõrandate vahetuseks ning teise korruse koridori põranda ning treppide laguneva katte taastamiseks vajaliku materjali soetamiseks.

Keelteklass põrand enne ja pärast abiliste külaskäiku. Maalritööd saime tehtud oma jõududega. Foto: Jana Tiits

Koolimaja teise korruse põranda ja treppide olukorraga tuli tutvuma Kaspar Järvsoo ettevõttest Epomeister OÜ. Kuna rahaline toetus materjali ostuks oli olemas, panustasid Epomeistri töömehed oma oskuste ja tööajaga ning tegid põranda korda. See kõik leidis aset vaid loetud päevad enne esimest septembrit. Enam ei korja me igapäevaselt üles laguneva põranda tükke ning ka visuaalselt näeb korrus korras ja puhas välja.

Kena uus kollane põrand osutus juba õige varsti katkiseks kollaseks põrandaks. Kogunemistel ei lasknud see rõõmu rikkuda, aga ettevaatlik tuli olla – võis terava serva taha komistada. Foto: Ave Kadakas

Uus põrand näeb kaunis välja – nagu meie õpetajaskondki. Foto: Eveli Kalames

Meie vaipkattemurele vastas Floorin AS-i ärikliendihaldur-piirkonnajuht Kristjan Lukka, kes pakkus heal meelel lahendust algklasside raamatukogunurka. Saime sinna tasuta vaibaruudukesed, millest ladusime kokku hubase lugemisstooni. Ruudukesi jäi parasjagu niipalju üle, et saame neist muusikaklassi teha trummidele helisummutava aluse.

Lugemisnurga esimesed külalised lisaks lastele olid Tähekese toimetajad. Foto: Jana Tiits

Elektrikatkestused olid meil koolimajas sagedane probleem. Asjasse võttis aega süveneda Allan Valner Elektroman OÜ-st. Ettevõtte asjatundlikud töömehed paigaldasid lisakaitsme ning kaabli elektrivõrku liigselt koormavatele seadmetele raadiosalongis ja õpetajate toas. Juurde paigaldati ka pistikuid. Iganädalased elektrikatkestused on nüüd õnneks minevik. Kokku veetsid elektrikud meie majas kolm töist päeva vahetades välja kustunud valgusallikaid ning paigaldades juurde uusi valgusteid koos vajamineva kaabeldusega. Kahe klassi valgustus sai nõuetele vastavaks. Tehnoloogiaklass ja üks trepihall said nüüd valgustid, et neis üldse midagi näha oleks.

Kolm kuldsete käte ja mõnusa huumorisoonega meest toimetasid pikalt majas ja leidsid lahendusi meie elektrimuredele. Foto: Jana Tiits

Meie kirjale vastati ka Henkel Balti OÜ-st. Lahkelt pakuti võimalust saada tasuta kõiki tooteid, mis nende veebipoes saadaval on. Kuid hoopis huvitavamaks kujunes nendega edasine suhtlus. Meiega suhelnud assistent Helen Potter andis teada, et Henkelil on olemas ka ülemaailmne heategevusprogramm, mis on suunatud just nende valdkondade toetamiseks, kus raha napib (haridus, teadus, kultuur, sport). Esitasime Heleni ja tema kolleeg Kerli Variku abil sinna taotluse tehnoloogiaklassi inventari täiendamiseks. Oktoobri keskpaigas saime vastuse, et meile on programmist eraldatud 2000 eurot – milline rõõm! Planeerime selle raha kasutamist hoolikalt.

Kunsti- ja tehnoloogiatundide klass ootab peagi saabuvat uuenduskuuri. Teha on palju. Foto: Ave Kadakas

Kasutamata on jäänud veel Puumarket AS-i pakutud abi. Juhatuse liige Toomas Tauk vastas meile, et ei saa küll toetada rahaliselt ega tasuta materjaliga, aga saavad meile pakkuda oma tooteid parima võimaliku hinnaga. Seda on hea teada juhuks, kui edaspidi puidumaterjali vajame.

Võõrastelt abi küsimisel tekib alguses ikka kõhklus, et kas peaks seda teed minema või miks peaks keegi huvitatud olema meie aitamisest. Aga kui ei küsi, siis ei saa ka teada. Tagantjärgi oleme õnnelikud, et abi palusime, sest lisaks tehtud töödele saime tunda tohutut headust ja suuremeelsust meie aitajate poolt. Saime teada, et meie ümber on inimesi, kes on valmis tingimusteta aitama ja panema õla alla selleks, et meie kooli ja lasteaia lastel oleks oma pikkade päevade veetmiseks turvalisem ja mugavam füüsiline keskkond. Kokku toetati meid ligi 10000 euro väärtuses vahendite ja tööga.

Üheskoos on hea. Seda teavad ka kõik Lüllemäe Põhikooli õpilased ja õpetajad. Foto: Ave Kadakas

Vaimse ja sotsiaalse keskkonna eest hoolitseb Lüllemäe Põhikoolis ja lasteaias meie pühendunud ning professionaalne personal. Ehitus- ja remondialased teemad on aga need, millele meie põhieelarveline jõud peale ei hakka. Seetõttu olemegi ääretult tänulikud, et meile appi tuldi!

Jana Tiits, direktor

Lüllemäe Põhikool