Üliõpilased Lüllemäel õpetajapraktikal

Muutuvad ajad vajavad loovaid lahendusi. Nii ongi sellekevadise distantsõppe ajal Lüllemäe Põhikooli õpetajatega ühinenud neli õpetajakoolituse üliõpilast. Nad kõik on abivalmid ja asjatundlikud tulevased pedagoogid ning pakuvad abi, vaheldust ja rõõmu õpilastele ning leevendust suurenenud koormusega õpetajatele. Hetkel on tudengid leidnud rakendust õpetaja Liina ja Külli juhendamise all, andes eesti keelt, kirjandust ja inglise keelt.

Marie Roosalu õpib hetkel Tartu Ülikoolis võõrkeeleõpetajaks. Tema peaerialaks on prantsuse keel. Lisaks õpib ta veel inglise keele ja eesti keele võõrkeelena õpetajaks. Õpingute ja õpetamise kõrvalt mängib Marie ka meistriliiga tasemel korvpalli.

Marie Roosalu. Foto: erakogu

Anete Aas on eripedagoogika II kursuse tudeng. Talle meeldib vaba aega veeta enamasti looduses. Anetele valmistab suurt rõõmu võimalus meid aidata ja anda enda panus õpilaste arengusse sellel keerulisel perioodil.

Anete Aas. Foto: erakogu

Karin Trei õpib Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Tema erialaks on keeled ja mitmekeelsus koolis. Karin on praegu esimesel kursusel. Kindel soov saada keeleõpetajaks tekkis tal välismaal õppides. Toona mõistis ta, kui palju suudavad koolis head õpetajad ja mitmekeelsus õpilasi rikastada. Karin on tänulik võimaluse eest anda panus noorte õpetamisse ja õpetajate abistamisse.

Karin Trei. Foto: erakogu

Kirke Lindlo õpib Tartu Ülikoolis klassiõpetajaks ning lisaerialana inglise keele õpetajaks. Ta lõpetab sel kevadel oma magistriõpinguid. Kirke nägi pakutavas programmis osalemises imelist võimalust enne kooli tööle asumist veel lisapraktikat saada. Toreda kokkusattumusena on Kirke pea kõik oma suved veetnud Lüllemäest 8 km kaugusel vanavanemate juures. Pereringis olevat isegi selle üle nalja tehtud, et küll ta ühel päeval ikka Lüllemäele õpetama asub. Saatuse tahtel nii läkski ja Kirke saab praegu oma teadmisi meie toredatele IV ja V klassi õpilastele edasi anda

Kirke Lindlo. Foto: erakogu

Üliõpilastega koostöö pakub tuge ja võimalusi kasvuks ning kogemuste saamiseks kõigile asjasse puutuvatele osapooltele – õpetajatele, õpilastele ja ka üliõpilastele endile. Oleme noortele õpetajatele siiralt tänulikud ja loodame, et meie koostöö ei piirdu üksnes praeguse distantsõppega, vaid saame üksteisele ka edaspidi kasulikud olla.

Aitäh Haridus- ja Teadusministeeriumile, Tartu Ülikoolile ja Tallinna Ülikoolile tänuväärse ühisalgatuse eest, mis tegi Marie, Anete, Karini ja Kirke meieni jõudmise võimalikuks!

 

Jana Tiits

Lüllemäe Põhikooli direktor

Lüllemäe Põhikool