Algas KEAT

Täna külastas Lüllemäe Põhikooli Merle Liba Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetustööbüroost ning tutvustas 6. ja 7. klassidele ohutuse teemasid.

Merle Liba. Foto: Sirle Ruotsi

Kahetunnise koolituse jooksul said õpilased teadmisi õigeks käitumiseks tulekahju, veeõnnetuse, plahvatusohu ja muu hädaohu korral. Foto: Sirle Ruotsi

Muuhulgas mängiti veeohutusalast Kuldvillakut… Foto: Sirle Ruotsi

… ja prooviti ära päästevesti õige selgapanek. Foto: Sirle Ruotsi

KEAT (Kaitse end ja aita teist) on kuuendatele klassidele mõeldud koolitusprogramm, kus omandatakse eluks vajalikud ohutusalased oskused ja teadmised. Programmi lõpus osalevad õpilased juuni alguses toimuvas kahepäevases laagris, kus saab ka omandatut praktiseerida.

Tekst: Külli Teder

Lüllemäe Põhikool