Õuesõppenädal – liikudes targemaks

Lüllemäe kool on liitunud Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga. 31. oktoobrist 4. novembrini võtsime osa üleriiklikust õuesõppenädalast “Sügise säras õue õppima!”

Kooli ümbrus pakub suurepäraseid võimalusi mõnusalt liikudes uusi teadmisi omandada. Õues toimusid erinevad aine-, aga ka klassijuhatajatunnid.

1. klassi pidas munajahti ning mängis liikumis- ja lugemismänge. Näiteks otsisid õpilased piiratud õuealalt üles Kinderi munad, mille sisuks olid arvutustehted ja lustisid liikumismänguga “Pere valmistub talveks”. Õpetaja ütles küsimuse ja lapsed jooksid jah või ei vastuse alale. Õpetaja küsis näiteks: “Kas sinu peres tehakse hoidiseid?” Vaadeldi ka loomade valmistumist talveks.

Arvamis- ja lugemismäng “Metsloom”. Õpetaja kinnitas loomade fotod õpilaste seljale. Teine õpilane luges ette looma kirjelduse ja õpilane pidi arvama, kes ta seljal on. Foto: Tarje Roosik

2. klass nautis õues loodust ja ilma, kuulates ja loendades vaikuses erinevaid hääli. Hingati ja nuusutati erinevaid sügiselõhnu. Selle hetke ilmatunnused kirjutati tabelisse.

Mänguks olid 2. klassi õpilastel jänesehaakidega hüpped rebase eest pakku. Foto: Elin Lihten

1.-2. klassil toimus õues ka tantsutund. Sisse juhatas tähelepanutreening – paaristööna peeglimäng, kus üks laps imiteeris täpselt teise tegevusi. Tunni olulisem ülesanne oli “Porilaulu” saatel tantsusammud üles filmida.

Soojenduseks oli samuti tähelepanumäng “Jänesed ja rebased”, mis pani lapsed kibekiiresti mööda koolihoovi ringi kihutama. Foto: Elin Lihten

Kokku annab seada ka minigolfi alused, matemaatika ja eesti keele. 2. klass harjutaski õues täringu abil liitmist. Iga laps veeretas oma täringut, arvutas, kirjutas vastuse ning selle arvu numbrikaardi taga oleva sõna oma arvutuspaberile.

Kokku sai 10 tehet ja 10 sõna. Nende sõnadega valmib vihikusse fantaasiajutuke. Foto: Elin Lihten

3. klass vaatles loodust hilissügisel, hingedepäevaga seoses külastati Lüllemäe uut kalmistut. Teel olles uuriti ühiselt raagus puid ja õpilased panid kirja, milliseid puid nägid. Kalmistule lähenedes arutleti, kuidas on viisakas kalmistul käituda, mida kindlasti pole sobilik teha. Õpetaja Marge juhendamisel arutati sünni ja surma teemadel, vaadeldi erinevaid hauakive ja riste ning arvutati, kui vanana need inimesed elust lahkusid.

Kalmistul viis tunni läbi ka inglise keele õpetaja Külli – 7. klassiga. Teemaks olid kuupäevad, aastaarvud, lihtminevik ja inimeste elulood (päris või väljamõeldud). Arvutati inimeste eluea pikkuseid ja arutleti, millised ajaloosündmused neid mõjutasid.

3. klass võttis staadioni tavapärasest erinevalt kasutusse: mängitava täringumängu ülesanneteks oli arvutamine, silbitamine ja tehte liikmete nimetuste tundmine. Foto: Marge Viilukas

Neljanda klassi emakeeletunnis omandati õpetaja Heidi juhendamisel teadmisi sõnaliikide kohta. Foto: Heidi Kõvask

5. klass rääkis loodusõpetuse õpetaja Triinu eestvedamisel koolimaja hoovis ringi jalutades õhust – selle kvaliteedist, sisaldusest, omadustest jne. Päris mitu head värsket sõõmu sügisest õhku sai ka seiklusrajal liigeldes sisse hingatud. Foto: Triin Tanilas

Kuuendikud said grupitööks vaatluse ja kaardi abil kirjeldati kohalikke pinnavorme ning maastikku. Kooli lähiümbruse kuplilisel maastikul on seda teha põnev ja näidismaterjali jätkub küllaga. Foto: Triin Tanilas

Kirjanduse õpetaja Liina oli kõik tunnid nii ette valmistanud, et sel nädalal klassiruumi peaaegu ei jõutudki.

Näiteks üheksandikud liikusid ärkamisaja tähtsamate daatumite järgi mööda Lüllemäed. Kaheksas erinevas kohas oli aastaarv ning mingi vihje või vihjed, mille abil tuletati koos, millest jutt võiks olla ning õpetaja andis puuduolevad teadmised veel juurde. Ühest kohast teise liikudes korrati üle juba teadasaadut. Kõigil oli väga tore.

Kui esimese hooga võiks arvata, et Lüllemäe raamatukogu juhtaja Janika Jurs loeb ette “Romeot ja Juliat” (avatud aken ju peaaegu nagu rõdu), siis tegelikult kuulati lõigukest “Kalevipojast”. Foto: Liina Saksing

8. klass käis Lüllemäe uuel surnuaial ning koos loodi hingedepäeva teemaline muinasjutt. Muinasjutu loomise eesmärgiks oli aru saada ja meelde jätta muinasjutuseadused. Seega sai iga õpilane loosiga ühe seaduse, mille esinemise eest muinasjutus tema hea seisis. Näiteks Kairit-Annabel loosis alguse seaduse. Saanud inspiratsiooni ühelt hauakivilt, algas muinasjutt järgmiselt: seitsme maa ja mere taga ühel ammusel ajal elas üks vana mees, kelle nimi oli Henno. Jätkas kolmarvuseaduse eest hea seisnud Tõnn: tal oli kolm last, kes aga üsna varajases eas surid. Ja nii edasi.

6. klass käis tänase hingedepäeva puhul Lüllemäe vanal surnuaial. Peale hingedepäeva olemuse ja traditsioonidega seonduva meeldetuletamist ja lahtimõtestamist otsis iga õpilane endale surnuaialt ühe asja, mis tema arvates iseloomustas hingedepäeva ja sellega seotud meeleolu. Seejärel panid õpilased kirja kõik ilmekad omadussõnad, sünonüümid, võrdlused ja mõtted, mis leituga seostusid, ning tutvustasid neid ka kaaslastele.

Viimane ülesanne oli leitud asja ja sõnu kasutades 8-värsilise riimilise luuletuse “Hingedepäev” kirjutamine. Kiiremad said oma luuletused ka enne tunni lõppu ette kanda. Foto: Liina Saksing

Nädala viimased õuesõppetunnid olid samuti kirjandused.

Ka viiendikud koostasid õues muinasjuttu. Abiks oli mänguleht, mis aitas teha loo pikemaks ja huvitavamaks. Seejärel meisterdasid viiendikud õues leitud materjalidest muinasjutus esinenud tegelaste nukud. Õpetajal oli kaasas natuke traati, teipi ja paar markerit, kuid kõik muu tuli leida koolimaja ümbrusest.

Õpilaste käe all on sündimas Kratt, Peremees ja kolm Näkki. Foto: Sirle Ruotsi

Õue jõuti veel mitmes tunnis, aga ka paljudes vahetundides.

 

Uudis: Ave Kadakas

Lüllemäe Põhikool