Rakett69 teaduslaager Lüllemäel

Märtsikuu lõpus startis Lüllemäe Põhikooli saalist teadusrakett number 69. Antsla Gümnaasiumi “astronautidest” õpetajad Ülle Anier ja Helle Venzel võtsid pardale 1.-4. klassi õpilased ja põnev retk teadusesse täitis kolm koolipäeva.

Teaduslaagrit võiks nimetada ka ülitõhusa õppimise laagriks, sest selle käigus kohtusid tundides õpitav teooria ning huvitavad ja kasulikud praktilised ülesanded. Õpilased täitsid erinevate meeskondadena ülesandeid geomeetria, loodusnähtuste ja inseneeria valdkonnast entusiastlikult ja põnevusega.

Lisaks akadeemilistele teadmistele oli teiseks oluliseks õppimiskohaks koostöö. Igal laagripäeval moodustasid juhendajad uued meeskonnad, mistõttu said õpilased harjutada tegutsemist tavapärasest erinevate kaaslastega.

Esimeseks ülesandeks sai sillaehitus. Väljakutse: ehitada võimalikult kandev sild. Ehitusmaterjal: paber.

Õpilasinsenerid katsetasid nii…

… ja naa.

Ühed toed said asetatud ühtepidi, …

… teised teisiti.

Kui sillad valmis, pandi need kõik proovile.   

Sarnaseid entusiastlikult läbi viidavaid tegevusi jätkus kõigile kolmele laagripäevale. Õpilased õppisid ja arenesid nii õpetajate kui iseenda hinnangul paljudes eri valdkondades: loogiline matemaatiline, füüsikaline mõtlemine, ruumi- ja huumorimeel, meeskonna- ja individuaaltöö, katsetusjulgus, oma idee sõnastamise ja esinemise oskus, teiste kuulamine, analüüsioskus…

Laager võeti kokku meeleoluka tordisöömise ja tänudega.

Aitäh, Antsla Gümnaasiumi Rakett69 astronaudid Ülle ja Helle!

Uudis: Ave Kadakas

Fotod: Lüllemäe Põhikooli fotoarhiiv

Lüllemäe Põhikool