Riigikogu liikme Liina Kersna külastus

Jõulukuul, täpsemalt 12. detsembril, sai meie koolile osaks rõõm veeta päev koos Riigikogu liikme Liina Kersnaga, kelle üheks oluliseks eesmärgiks poliitikuna on aidata kaasa Kagu-Eesti arengule. Seega on Kersna väga huvitatud ka sellest, kuidas elavad maakoolid.

Liina päev algas üldõpetuse tunni vaatlusega esimeses klassis. Parasjagu oli käsil koduloomade teema. Külalisele avaldas muljet see, kui efektiivselt toimib klassis VEPA metoodika. Ka rõõmustas teda meie laste nutikus ja loovus ning juba esimese klassi laste väga hea õigekirja tundmine. Tunni lõpus sai Liina klassijuhataja Heidiga vesteldes rohkem teada meie kogupäevakooli mudelist, kus lapsed on pärast tunde haaratud koolis toimuvate huviringide, muusikakoolitundide ja mõtestatud pikapäevarühma tegevustega.

Liina Kersna ja õpetaja Heidi Kõvask. Foto: Jana Tiits

Järgmisena kohtus Liina vestlusringis meie kolmanda kooliastme õpilastega. Liina rääkis oma professionaalsest kasvamisest ja erinevatest töökogemustest saadud õppetundidest ning toonitas, et eesmärkide seadmine, sihikindlus ja julgus on kindlasti omadused, mida oma unistuste täitmiseks igaühel tarvis on.

Kokkusaamine vanemate kooliõpilastega. Foto: Ave Siilak

Suurte õpilaste juurest suundusime teise klassi üldõpetuse tundi vaatlema. Siin sai külaline näha, kuidas toimub VEPA mäng ning sai kaasa lüüa preemiaks teenitud memme viguris, milleks seekord sattus täpsusvise paberkuulidega. Tunni lõpus kinkisid lapsed külalisele kaardi “Kiusamisest vabaks kooli” programmist tuttava Sõber Karu piltide ja heade soovidega.

Meie kool oli Liina sõnul esimene, kus ta niiviisi tunde vaadelda sai ning nägi lähemalt VEPA metoodika efektiivset rakendumist. Ta oli selle kogemuse üle väga rõõmus ja tänulik.

https://www.facebook.com/liina.kersna/videos/2604559916293199/

Edasi jätkus kohtumine lõunasöögilauas. Vestlesime mitmetel kooli praegust käekäiku ja selle arengut puudutavatel teemadel. Liina soovis isiklikult tänada maitsva toidu eest meie kokkasid. Selle võimaluse ta loomulikult ka sai.

Direktor Jana Tiits, Liina Kersna ja Lüllemäe Põhikooli kokkade tiim.

Lüllemäe Põhikool tegutseb lasteaed-põhikoolina. Seetõttu jätkuski meie päev Lüllemäe lasteaiarühmade külastusega. Liina uuris õpetajatelt, mida nad arvavad uuest alushariduse õppekavast ning millised on väikeste lastega töötamise väljakutsed. Mürakarude rühmas oli Liina tunnistajaks sellele, et meil tegeletakse programmeerimisega juba lasteaias. LEGO Coding Express rong koos taluloomadega oli parasjagu ootamas uinakult ärkavaid lapsi, et jätkata kodeerimise ja jutustamise tegevustega. Liinat üllatas positiivselt, kui avarad ruumid meil lasteaias on. Sellega on meil tõesti vedanud.

Kuna ainult kool üksi ei tegele siinse piirkonna laste arendamise ja nende päevade sisustamisega, siis tutvustasin külalistele ka meie häid partnereid. Selleks tegime väikese väljasõidu mööda suusamaast ja kirikust, kultuurimajast ja hooldekodust. Sisse jõudsime astuda raamatukokku, noortekasse ja lasketiiru. Liina tundis siirast heameelt selle üle, kui palju kaasaegseid ja arendavaid võimalusi siinsetel lastel on ning kui hästi toimib kogukonnasisene koostöö. Ta lisas, et temagi laps sooviks kindlasti laskeringis käia, aga seda võimalust mujal väga palju pole.

Tagasi kooli jõudes tegime sooja joogi, maitsesime suupisteid ning kohtusime õpetajatega vestlusringis, kus vahetati südamest-südamesse rõõme ja muresid kooli- ja riikliku hariduselu kohta laiemalt. Kõlama jäi soov, et riigis võetaks aina enam kuulda praktikuid ning välditaks kergekäeliselt haridussüsteemiga katsetamist. Oluline on kohaliku omavalitsuse tugi ja koostöö kõigi kooli puudutavate huvigruppidega.

Päeva lõpuks olime tempokast ja sisutihedast kohtumisest positiivsete emotsioonidega laetud. Nüüd ootab Liina meie õpilasi vastuvisiidile Riigikogusse. Kasutame seda võimalust kevadel. Meil on väga hea meel külaliste üle, kes sügavalt huvituvad meie koolielu sisust ning arengust. Liina Kersna väljendas kogu oma olemuse ja arvamusavaldustega suurt toetust ja innustust meie koolile. Aitäh talle selle eest, jääme uute kohtumisteni!

 

direktor Jana Tiits

Lüllemäe Põhikool