Valga – raamatukogu, liiklustund ja muuseum

Valga on Lüllemäest 23 kilomeetri kaugusel ning paljud meie kooli lapsed käivad tihti Valgas muusikakoolis. Ka meie koolis käib Valga lapsi ja õpetajaid Valgast. Nad vuravad igal hommikul linnast meie juurde. Tunnid algavad ju 8.30.

Esimene klass Valgas

Aga kui juba ise Valka minna, siis ikka mitme asja pärast. Kolmapäeval käisid me kooli esimene ja kolmas klass Valgas.

Esimesele klassile toimus liiklustund. Loomulikult pole Valga suurlinn, kus vurab palju autosid ning elektrilisi tõukerattaid ringi. Aga esimeses klassi jaoks ongi hea rahulikumas keskkonnas kõik jalakäijate liiklusreeglid läbi teha. Eks see ikka võtab ärevaks küll, kui politseiniku valvsa pilgu all tuleb teed ületada.

Lisaks liikluspäevale külastas esimene klass koos õpetaja Heidiga ka raamatukogu. Osakunnajuhataja Ulvi tegi meeleoluka ringkäigu raamatukogus ning me esimese klassi laste huvi raamatute vastu oli nii suur, et kindlasti minnakse õige pea uuesti Valka raamatukokku. 

Kolmas klass Valgas

Kolmas klass suundus koos õpetaja Eliniga kohe Valka jõudes raamatukokku. Nad tutvusid maja ajalooga ning tehti ekskursioon – millised riiulid, millised raamatud!

Eriti huvitavad paigad olid avalik internetipunkt, vaikne lugemisnurk ja raamatuhoidla. Kõige rohkem emotsioone tekitas mööda treppe muinasjututuppa sammumine.

Lapsed said endale meisterdada võtmehoidja – ja me kooli lapsed on ju kõvad nikerdajad! Kõik saab valmis tehtud, sest lust on oma kätega luua.

Õpilased tegid raamatukogus juhataja kabinetist tutvust ka vanemlugeja Rimaga.

Pärast raamatukogu liikus kolmas klass läbi pargi muuseumi. Loomulikult on vaja pargist läbi minnes ka Nipernaadi kuju juures ühispildiks nipernaadistuda.

Muuseumis külastati loodusfotode näitust, kus iga laps valis välja endale enim meeldinud foto maastikust, linnust, loomast või taimest. Igaüks selgitas teistele, miks just see foto teda kõnetab.

Õppesõit Valka lõppes tagasisõiduga Lüllemäe kooli juurde, kus ühineti suure õunamahlateoga.

Lüllemäe Põhikool